Välkommen till E-tjänst förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem!


Här kan du ansöka om plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.
Är du inte folkbokförd i Nynäshamns Kommun - Gör du din ansökan utan att logga in med BankID.

För att påbörja en ansökan väljer du den verksamhet du är intresserad av i flikarna ovan.
Du kan göra en ansökan utan BankID men för att få tillgång till dina uppgifter när ansökan är godkänd och kunna svara på placeringserbjudande, skriva in barnets schema, uppge inkomst, samt säga upp barnets plats, måste du logga in med BankID

Placering i förkolan sker enligt närhetsprincipen. Ett barn ska erbjudas en plats i en förskola så nära barnets hem som möjligt. Skälig hänsyn ska tas till barnets vårdnadshavares önskemål, utan att andra barns rätt till placering nära hemmet åsidosätts
Har du frågor om BankID, kontakta din bank.

Klicka här för att logga in med BankID.